Σαν οικογενειακή επιχείρηση κατανοούμε και φροντίζουμε για τις ανάγκες του προσωπικού μας.

Αναγνωρίζουμε ότι η συνεχής  ανάπτυξη που παρατηρείται από την ίδρυσή μας το 1964 μέχρι και σήμερα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αφοσίωση και την εργατικότητα των υπαλλήλων  μας, γι’αυτό εκτιμούμε και επενδύουμε σε αυτούς.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διατηρήσουμε ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, ώστε οι υπάλληλοί μας να αισθάνονται άνετα και περήφανοι που συμμετέχουν στην ομάδα μας. Ακούμε, υποστηρίζουμε και ανταμείβουμε τη σκληρή δουλειά, γι’αυτό περισσότερο από το 50% των υπαλλήλων μας είναι μαζί μας εδώ και δεκαετίες.

Θέσεις εργασίας

Ιατρικός Επισκέπτης για επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου

Βασικά Καθήκοντα:

  • Προώθηση (επιστημονική ενημέρωση) για φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε επαγγελματίες υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο (κατά προτίμηση πτυχίο Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Χημείας, Ιατρικού Επισκέπτη ή άλλο συναφές).
  • Πολύ καλή γνώση Eλληνικής και Aγγλικής γλώσσας.
  • Άδεια οδηγού.
  • Οργανωτικές ικανότητες και ανάπτυξη πρωτοβουλίας, ευχάριστη προσωπικότητα, ευφράδεια λόγου.
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές και Ωφελήματα:

  • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που συμπεριλαμβάνει 13ο μισθό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ταμείο προνοίας.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές

Γίνε μέλος της ομάδας μας

Click or drag a file to this area to upload.
Η υποβολή αυτής της αίτησης ισοδυναμεί με την αποδοχή εκ μέρους σας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν ασφαλούς φύλαξης και επεξεργασίας από τα εργαλεία μας. Θα εξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή και σύνεση έχοντας ως σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών σας καθώς και τη μεταφορά απαιτούμενων πληροφοριών προς το πρόσωπο σας.