Σημεία Πώλησης
 Επαρχία
Περιοχή
Κατηγορία
Φαρμακείο Μπαλανάσιος Άνη
Δ:Ανεξαρτησίας 1
Λευκωσία
2566
T:22524387
Φαρμακείο Γιάγκου Φρόσω
Δ:Λεωφ. Στροβόλου 48
Λευκωσία
2480
T:22383330
Φαρμακείο Γενεθλίου - Χριστοδούλου Αναστασία
Δ:Λεωφ. Αθαλάσσας 27 Η
Λευκωσία
2012
T:22427913
Φαρμακείο Αριστοδήμου Κωνσταντίνα
Δ:Λεωφόρος Σταυρού 71Ε
Λευκωσία
2035
T:22492929
Απέναντι από περίπτερο Οκτάγωνο
Φαρμακείο Αντωνίου Ελίνα
Δ:Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α
Λευκωσία
2039
T:22261756
Πλησίον ψαροταβέρνας Family Nest και 200μ από το δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα
Φαρμακείο Αγγελής Πέτρος
Δ:Λεωφ. Καντάρας 71
Λευκωσία
2043
T:22324205
Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από Φούρνο COSMOS
Φαρμακείο Μπαλανάσιος Άνη
Δ: Ανεξαρτησίας 1
Λύμπια
2566
T:22524387
Google Maps
Φαρμακείο Γιάγκου Φρόσω
Δ: Λεωφ. Στροβόλου 48
Τσέρι
2480
T:22383330
Google Maps
Φαρμακείο Γενεθλίου – Χριστοδούλου Αναστασία
Δ: Λεωφ. Αθαλάσσας 27 Η
Στρόβολος
2012
T:22427913
Google Maps
Φαρμακείο Αριστοδήμου Κωνσταντίνα
Δ: Λεωφόρος Σταυρού 71Ε
Στρόβολος
2035
T:22492929
Απέναντι από περίπτερο Οκτάγωνο
Google Maps
Φαρμακείο Αντωνίου Ελίνα
Δ: Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α
Στρόβολος
2039
T:22261756
Πλησίον ψαροταβέρνας Family Nest και 200μ από το δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα
Google Maps
Φαρμακείο Αγγελής Πέτρος
Δ: Λεωφ. Καντάρας 71
Στρόβολος
2043
T:22324205
Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από Φούρνο COSMOS
Google Maps