Φαρμακείο Μπαλανάσιος Άνη

Φαρμακείο Γιάγκου Φρόσω

Φαρμακείο Γενεθλίου – Χριστοδούλου Αναστασία

Φαρμακείο Αριστοδήμου Κωνσταντίνα

Φαρμακείο Αντωνίου Ελίνα

Φαρμακείο Αγγελής Πέτρος