Η Εταιρεία

Η Γεώργιος Πέτρου Λτδ ιδρύθηκε το 1964 από τον κ. Γεώργιο Πέτρου. Η πρώτη του επαφή με τον φαρμακευτικό κλάδο ήταν το 1961, όταν τον προσέγγισε η Sterling Winthrop International για να  αναπτύξει την επιχείρησή τους στην Κύπρο, με το τότε νέο προϊόν τους το Panadol.

Παρόλο που η Γεώργιος Πέτρου Λτδ ξεκίνησε ως Φαρμακευτική Εταιρεία εισάγοντας αποκλειστικά φαρμακευτικά προϊόντα, με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την υγεία, έχοντας σήμερα προσθέσει προϊόντα όπως συμπληρώματα διατροφής, βρεφικής διατροφής, καλλυντικά, δερμοκαλλυντικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προϊόντα για απολύμανση, στοματικής υγιεινής, ιατρικό εξοπλισμό και άλλα είδη φαρμακείου.

Τον Ιούλιο του 2008, η Γεώργιος Πέτρου Λτδ μεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2500m2, οι οποίες βρίσκονται στη Βιομηχανική περιοχή των Λατσιών στη Λευκωσία και στις οποίες στεγάζεται η Διεύθυνση και το γραφειακό προσωπικό της εταιρείας. Παρόλο που η γενική διαχείριση γίνεται από τα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, η Γεώργιος Πέτρου Λτδ έχει δύο υποκαταστήματα στη Λεμεσό και Λάρνακα τα οποία είναι υπεύθυνα για την προώθηση των προϊόντων στις επαρχίες Λεμεσού & Πάφου και Λάρνακας & Αμμοχώστου αντίστοιχα.

Σήμερα, η Γεώργιος Πέτρου Λτδ είναι μια από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στην Κύπρο με περισσότερες από 40 αντιπροσωπείες και περισσότερες από 70 κορυφαίες επωνυμίες. Τα προϊόντα μας διατίθενται σε όλα τα φαρμακεία του νησιού, ενώ εξειδικευμένα προϊόντα μας βρίσκονται σε νοσοκομεία, κλινικές, οδοντιάτρους και φυσιοθεραπευτές.

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι η εξασφάλιση συνεργασιών με πρωτοπόρες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, για την αντιπροσώπευση, προώθηση και διανομή των προϊόντων τους. Έτσι μπορούμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας  βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Πεδίο δραστηριοτήτων

  • Αποθήκευση & Διανομή
  • Ανασυσκευασία
  • Φαρμακορρύθμιση
  • Φαρμακοεπαγρύπνηση
  • Προώθηση
  • Τεχνική Υποστήριξη

Αποθήκευση & Διανομή

Η αποθήκη μας με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, φέρει πιστοποίηση GDP από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου για την αποθήκευση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ελέγχεται τακτικά όχι μόνο από τις Κυπριακές Αρχές αλλά και από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Εκτός από το ελεγχόμενο περιβάλλον, η αποθήκη μας διαθέτει  ελεγχόμενη πρόσβαση, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης τρωκτικών και παρασίτων ενώ οι ανάγκες σε ενέργεια μπορούν να καλυφθούν πλήρως μέσω γεννήτριας.  Με όλα τα πιο πάνω διασφαλίζεται ότι οι συνθήκες φύλαξης είναι οι προβλεπόμενες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, σε συνεργασία με τα κέντρα διανομής που συνεργαζόμαστε, προσφέρουμε πρωινή-απογευματινή διανομή Παγκύπρια σε καθημερινή βάση.

Διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι δεν διαθέτουν τις εγκαταστάσεις για να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο στην Κύπρο επιλέγουν τις υπηρεσίες διανομής και αποθήκευσης της εταιρείας μας.

Ανασυσκευασία

Η μονάδα ανασυσκευασίας μας επιθεωρείται τακτικά και φέρει πιστοποίηση GMP από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου. Είναι αδειοδοτημένη να ανασυσκευάζει φαρμακευτικά προϊόντα και οι δραστηριότητες της αποσκοπούν στην τροποποίηση της σήμανσης ώστε να εναρμονιστεί με τις εθνικές απαιτήσεις και κανονισμούς.

Το Ειδικευμένο πρόσωπο ως μέρος του μόνιμου προσωπικού μας,  παρακολουθεί στενά την όλη διαδικασία διασφαλίζοντας  ότι θα ολοκληρωθεί  βάση των προδιαγραφών. Η ετήσια παραγωγή μας ξεπερνά τις 700,000 συσκευασίες και τη μονάδα ανασυσκευασίας μας εμπιστεύονται τοπικοί και διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στον κλάδο της υγείας.

Φαρμακορρύθμιση

Το Τμήμα Φαρμακορρύθμισης είναι υπεύθυνο, για όλες τις Ρυθμιστικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, για την προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων για την έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, την ανανέωση των Αδειών Κυκλοφορίας, τις τροποποιήσεις των Αδειών Κυκλοφορίας, καθώς και άλλες ρυθμιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα μετά την κυκλοφορία. Η Γεώργιος Πέτρου Λτδ ενεργεί ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας ή ως τοπικός αντιπρόσωπος για τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, των φαρμακευτικών προϊόντων των εταιρειών που αντιπροσωπεύει.

Επιπρόσθετα, φροντίζει για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και τοπικών κανονισμών που αφορούν τα προϊόντα τα οποία εισάγει και ενημερώνει τις κατασκευάστριες εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή εξελίξεις στην Κυπριακή αγορά. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στη μετάφραση της σήμανσης των φαρμάκων (Εξωτερική Συσκευασία και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης).

Ως εισαγωγέας φαρμακευτικών προϊόντων, οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες μας ελέγχονται τακτικά από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε. Το Τμήμα Φαρμακορρύθμισης είναι υπεύθυνο για την ορθή τήρηση των διαδικασιών  και την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών (CAPA) μετά από επιθεωρήσεις.

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η Γεώργιος Πέτρου Λτδ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις Τοπικές και Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες και Οδηγίες που αφορούν την Φαρμακοεπαγρύπνηση καθώς και τις ορθές πρακτικές όπως δημοσιοποιούνται κατά καιρούς. Η εταιρεία, σε συνεργασία με τις εταιρείες που εκπροσωπεί, έχει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης το οποίο σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης κινδύνου διασφαλίζει την ετοιμότητα στη λήψη των κατάλληλων μέτρων όταν και όπου χρειαστεί.

Ένα Ειδικευμένο Άτομο για Φαρμακοεπαγρύπνηση (QPPV), καθώς και ένας αντικαταστάτης του, είναι διαθέσιμοι σε 24ωρη βάση και είναι άρτια καταρτισμένοι  για να ανταποκριθούν  στις ευθύνες και τα καθήκοντά τους.

Όλοι οι υπάλληλοι της Γεώργιος Πέτρου Λτδ εκπαιδεύονται τακτικά στη Φαρμακοεπαγρύπνηση.

Για θέματα που αφορούν την ασφαλή χρήση φαρμακευτικών προϊόντων ή για να αναφέρετε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια, επικοινωνήστε με: [email protected] ή καλέστε στο +357 22757277 και ακολουθήστε τις οδηγίες

Προώθηση

Είμαστε πολύ περήφανοι για την αφοσίωση και την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού μας.

Λόγω της ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει τα προϊόντα μας, διαθέτουμε διαφορετικά τμήματα που υποστηρίζουν τις πωλήσεις. Το τμήμα Ιατρικών Επισκεπτών ειδικεύεται στην επιστημονική ενημέρωση ενώ η ομάδα Φαρμακευτικών Επισκεπτών υποστηρίζει τα προϊόντα φαρμακείου για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Επιπλέον, διαθέτουμε τμήμα που εξειδικεύεται στα προϊόντα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ένα άλλο στα οδοντιατρικά υλικά και την απολύμανση. Τέλος, διαθέτουμε ξεχωριστό τμήμα καλλυντικών προϊόντων με ομάδα πωλήσεων και Συμβούλους Ομορφιάς.

Τεχνική Υποστήριξη

Είμαστε μαζί σας σε ό,τι χρειαστείτε και μετά την αγορά. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας, μπορούν να συντηρήσουν, ή/και να επισκευάσουν όλα τα προϊόντα ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού που διαθέτουμε στην αγορά, διασφαλίζοντας έτσι βέλτιστη εξυπηρέτηση και μετά την πώληση.

Οι τεχνικοί μας είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εγχώριες εταιρείες που δεν διαθέτουν δικό τους τεχνικό τμήμα.