Σαν οικογενειακή επιχείρηση κατανοούμε και φροντίζουμε για τις ανάγκες του προσωπικού μας.

Αναγνωρίζουμε ότι η συνεχής  ανάπτυξη που παρατηρείται από την ίδρυσή μας το 1964 μέχρι και σήμερα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αφοσίωση και την εργατικότητα των υπαλλήλων  μας, γι’αυτό εκτιμούμε και επενδύουμε σε αυτούς.

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διατηρήσουμε ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, ώστε οι υπάλληλοί μας να αισθάνονται άνετα και περήφανοι που συμμετέχουν στην ομάδα μας. Ακούμε, υποστηρίζουμε και ανταμείβουμε τη σκληρή δουλειά, γι’αυτό περισσότερο από το 50% των υπαλλήλων μας είναι μαζί μας εδώ και δεκαετίες.

Θέσεις εργασίας

Καμία διαθέσιμη θέση εργασίας.

Γίνε μέλος της ομάδας μας

Click or drag a file to this area to upload.
Η υποβολή αυτής της αίτησης ισοδυναμεί με την αποδοχή εκ μέρους σας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν ασφαλούς φύλαξης και επεξεργασίας από τα εργαλεία μας. Θα εξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή και σύνεση έχοντας ως σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών σας καθώς και τη μεταφορά απαιτούμενων πληροφοριών προς το πρόσωπο σας.