Φαρμακορρύθμιση & Φαρμακοεπαγρύπνηση

Στις μέρες μας, η συμμόρφωση με το αυστηρό και περίπλοκο Ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί πρόκληση για κάθε οργανισμό. Επιπρόσθετα, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή ενός συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης έχουν αυξηθεί δραματικά, ενώ οι εθνικές απαιτήσεις αποτελούν πρόκληση για εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κυπριακή αγορά. Το έμπειρο προσωπικό μας σας παρέχει συμφέρουσες λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Μεταξύ άλλων προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εγγραφή φαρμακευτικών σκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων
  • Κάλυψη όλων των απαιτήσεων για όσο χρονικό διάστημα το προϊόν υπάρχει στην αγορά
  • Ορισμός Ειδικευμένου Ατόμου υπεύθυνου για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση (QPPV) καθώς και αντικαταστάτη σε τοπικό επίπεδο
  • Προετοιμασία και υποβολή κύριου αρχείου συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης (PSMF) σε τοπικό επίπεδο
  • Ανασκόπηση τοπικής βιβλιογραφίας για ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών
  • Εκπαίδευση φαρμακοεπαγρύπνησης για το προσωπικό σας
  • Διαχείριση αναφορών φαρμακοεπαγρύπνησης – 24ωρη διαθεσιμότητα
  • Ορισμός υπεύθυνου ανάκλησης για την τοπική αγορά
  • Προετοιμασία και υποβολή σχεδίου διαχείρισης κινδύνων (RMP)
  • Προετοιμασία της εταιρείας σας για επιθεώρηση ή έλεγχο

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: [email protected] ή καλέστε στο +357 22757277