Ανασυσκευασία

Για να μπορέσει ένα φαρμακευτικό προϊόν να κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά, η συσκευασία του πρέπει να είναι η εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Εθνικής νομοθεσίας.

Ακόμα και μετά που θα εγκριθεί η κυκλοφορία ενός προϊόντος από τις αρμόδιες αρχές, λόγω του μικρού μεγέθους της κυπριακής αγοράς, σε πολλές περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατο να δεσμευτεί ο εισαγωγέας στις ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας (MOQs) που συνήθως απαιτούνται για  παραγωγές με συγκεκριμένη σήμανση.

Επομένως για να μπορέσουν τα προϊόντα να κυκλοφορήσουν στην κυπριακή αγορά θα πρέπει η σήμανσή τους να τροποποιηθεί έτσι ώστε να συνάδει με την εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές.

Η μονάδα ανασυσκευασίας μας φέρει πιστοποίηση GMP από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και είναι αδειοδοτημένη να ανασυσκευάζει φαρμακευτικά σκευάσματα σε επίπεδο δευτερογενούς συσκευασίας. Μεταξύ άλλων, αυτό μας επιτρέπει να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε την εξωτερική συσκευασία ή το φύλλο οδηγιών χρήσης, έτσι ώστε το προϊόν να συνάδει με την εγκεκριμένη σήμανση.

Εάν αντιμετωπίζετε παρόμοιες δυσκολίες  είμαστε στη διάθεσή σας να τις συζητήσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: [email protected] ή καλέστε στο +357 22757277